Աշխատանքի ընդունման հայտ

Անձնական տվյալներ

Հմտություններ և որակավորում

Լեզուների իմացություն

գեր․լավբավ․չգիտեմ

գեր․լավբավ․չգիտեմ

գեր․լավբավ․չգիտեմ
գեր․լավբավ․չգիտեմ

Վարորդական իրավունք
չկաABCDE
Համակարգչային գիտելիքներ

գեր․լավբավ․չգիտեմ

գեր․լավբավ․չգիտեմ

գեր․լավբավ․չգիտեմ

Գեր․լավբավ․չգիտեմ
գեր․լավբավ․չգիտեմ

Կրթություն

թերի միջնակարգմիջնակարգմիջն.մասնագիտ.թերի բարձրագույնբարձրագույն
ՈՒՀ անվանում Մասնագիտություն Որակավորում կամ աստիճան Ջնջել

Աշխատանքային փորձ

Աշխատանքի վայր Պաշտոն Ժամանակահատված Ջնջել
-

Ունե՞ք մեր ընկերությունում աշխատող հարազատներ

այոոչ
(եթե այո, նշեք նրանց վերաբերյալ պահանջվող տեղեկատվությունը)
Անուն, ազգանուն, հայրանուն Ազգակցական կապ Բաժին/պաշտոն Ջնջել

Ունեցե՞լ եք դատվածություն

այոոչ
(եթե այո, նշեք մանրամասները)

Նշեք անձանց, ովքեր կարող են Ձեզ երաշխավորել

Անուն, ազգանուն, հայրանուն Աշխատանքի վայր Պաշտոն Կոնտակտային տվյալներ / հեռախոս Ջնջել