“Chaarat Kapan” CJSC is one of the assets of British Company “Chaarat Gold International Limited”.

The Company operates Shahumyan gold polymetallic mine of Syunik region by underground method.

“Chaarat Kapan” produces copper and zinc concentrate containing gold and silver.

Our Tenders

Tenders

Our priorities

News

Նվերներ՝ Գեղանուշի նախակրթարանի սաներին

Comments off.

  Երեխաների պաշտպանության միջազգային օրվա առթիվ Չաարատ Կապան ընկերության աշխատակիցներն այցելեցին Գեղանուշի նախակրթարան։ Ընկերությունը նախակրթարանի սաներին համար  պատրաստել էր նվերներ և ...

Read more

Celebrating International Nurses Day

Comments off.

May 12 is celebrated in many countries around the world as International Nurses Day. May 12 was chosen to mark the ...

Read more

Visited the veterans of the Great Patriotic War

Comments off.

 According to the tradition, this year, on May 9, the General Director of “Chaarat Kapan” CJSC David Tovmasyan visited the veterans ...

Read more