Vacancies

15/04/2021

Հայտարարություն

«Չաարատ Կապան» ՓԲԸ-ն աշխատանքի է հրավիրում Տեխնիկ-երկրաբանի: Պարտադիր պահանջներն են՝ Բարձրագույն կրթություն (ցանկալի է երկրաբանական ոլորտում) Հորատահանուկների երկրաբանական տվյալների և գեոտեխնիկական ...

Deadline: 22/04/2021
Read more