Опубликованные на странице объявления о тендерах принадлежат Чаарат Капан. Без письменного согласия компании запрещается делиться объявлениями.

28/12/2021

Ֆիլտր/Filter/фильтра/0007106

<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Ֆիլտր 3M ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական ...

Крайний срок: 06/01/2022
Подробнее
28/12/2021

Ավտոդող/tyre/шина//7127

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու  անվադողերի ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 06/01/2022
Подробнее
28/12/2021

Խողովակ ՊԷ/pipes PE/трубы ПЭ/0007109

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու խողովակի ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև ...

Крайний срок: 06/01/2022
Подробнее
28/12/2021

Ավտոմեքենայի վերելակ երկու կողմանի էլեկտրահիդրավլիկ/7061

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու էլեյտրահիդրավլիկ վերելակի ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել ...

Крайний срок: 06/01/2022
Подробнее
Нет тендеров

Тендеры

28/12/2021

Ֆիլտր/Filter/фильтра/0007106

<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Ֆիլտր 3M ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական ...

Крайний срок: 06/01/2022
Подробнее
28/12/2021

Ավտոդող/tyre/шина//7127

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու  անվադողերի ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 06/01/2022
Подробнее
28/12/2021

Խողովակ ՊԷ/pipes PE/трубы ПЭ/0007109

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու խողովակի ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև ...

Крайний срок: 06/01/2022
Подробнее
28/12/2021

Ավտոմեքենայի վերելակ երկու կողմանի էլեկտրահիդրավլիկ/7061

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու էլեյտրահիդրավլիկ վերելակի ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել ...

Крайний срок: 06/01/2022
Подробнее
Нет тендеров