22/09/2020

Առանցքակալ/bearing/подшипник/AK/0003184

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու առանցքակալի ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 29/09/2020
Подробнее
22/09/2020

Էլեկտրոդ/WELDING ROD/Электрод/AK/0003188

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Էլեկտրոդի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Крайний срок: 29/09/2020
Подробнее
22/09/2020

Նատրիում իզոպրոպիլ,Դանաֆլոտ/Sodium isopropyl,Danaflot/Изопропил натрия,Данафлот/SP/0003191

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նատրիում իզոպրոպիլի,Դանաֆլոտի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական ...

Крайний срок: 29/09/2020
Подробнее
22/09/2020

Ռեմեն/belt/ремень/AK/0003196

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու  ռեմենի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Крайний срок: 29/09/2020
Подробнее
22/09/2020

Պոմպի պահեստամասեր/pumps spare parts/зч для насосов/SA/0003172/0003173/0003174

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պոմպի պահեստամասերի ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ ապրանքների ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք ...

Крайний срок: 29/09/2020
Подробнее
22/09/2020

Ձեռնոց եռակցողի/Glove/Перчатка/AK/0003182

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու  ձեռնոցների ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Крайний срок: 29/09/2020
Подробнее
22/09/2020

Ձեռնոցներ/Gloves/Перчатки/AG/0003183

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու  ձեռնոցների ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Крайний срок: 29/09/2020
Подробнее
23/09/2020

Կցափող հիդրոցիկլոնի/apex for hydrocyclone/насадка гидроциклона/AAA/ 0003198

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու հիդրոցիկլոնի կցափողի  ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական ...

Крайний срок: 30/09/2020
Подробнее
15/09/2020

Ձող պողպատե/Steel rod/Стальной стержень/BH/0003149

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պողպատե ձողի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական ...

Крайний срок: 30/09/2020
Подробнее
Нет тендеров

Тендеры

22/09/2020

Առանցքակալ/bearing/подшипник/AK/0003184

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու առանցքակալի ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Крайний срок: 29/09/2020
Подробнее
22/09/2020

Էլեկտրոդ/WELDING ROD/Электрод/AK/0003188

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Էլեկտրոդի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Крайний срок: 29/09/2020
Подробнее
22/09/2020

Նատրիում իզոպրոպիլ,Դանաֆլոտ/Sodium isopropyl,Danaflot/Изопропил натрия,Данафлот/SP/0003191

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Նատրիում իզոպրոպիլի,Դանաֆլոտի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական ...

Крайний срок: 29/09/2020
Подробнее
22/09/2020

Ռեմեն/belt/ремень/AK/0003196

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու  ռեմենի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Крайний срок: 29/09/2020
Подробнее
22/09/2020

Պոմպի պահեստամասեր/pumps spare parts/зч для насосов/SA/0003172/0003173/0003174

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պոմպի պահեստամասերի ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ ապրանքների ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք ...

Крайний срок: 29/09/2020
Подробнее
22/09/2020

Ձեռնոց եռակցողի/Glove/Перчатка/AK/0003182

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու  ձեռնոցների ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Крайний срок: 29/09/2020
Подробнее
22/09/2020

Ձեռնոցներ/Gloves/Перчатки/AG/0003183

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու  ձեռնոցների ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Крайний срок: 29/09/2020
Подробнее
23/09/2020

Կցափող հիդրոցիկլոնի/apex for hydrocyclone/насадка гидроциклона/AAA/ 0003198

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու հիդրոցիկլոնի կցափողի  ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական ...

Крайний срок: 30/09/2020
Подробнее
15/09/2020

Ձող պողպատե/Steel rod/Стальной стержень/BH/0003149

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պողպատե ձողի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական ...

Крайний срок: 30/09/2020
Подробнее
Нет тендеров