12/10/2020

Բազմաճախարակի, տելֆերի լրակազմ/hoist cable layer/канатоукладчик в сборе/AA/0003293

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու բազմաճախարակի լրակազմի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական ...

Վերջնաժամկետ՝ 27/10/2020
Տեսնել ավելին
12/10/2020

Անկյունակ/Angle/Угольник/BH/0003308

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու անկյունակի  ձեռք բերման մրցույթին։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Վերջնաժամկետ՝ 27/10/2020
Տեսնել ավելին
12/10/2020

Ժապավեն կոնվեյերային/Conveyor belt/Конвейерная лента/AA/ 0003312

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու կոնվեյերային ժապավենի  ձեռք բերման մրցույթին։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական ...

Վերջնաժամկետ՝ 27/10/2020
Տեսնել ավելին
21/10/2020

Օդափոխիչ թևիկներ/Impeller for LVF/Крыльчатка для ВМП/AA/0003303

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու օդափոխիչի թևիկների  ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական ...

Վերջնաժամկետ՝ 28/10/2020
Տեսնել ավելին
15/10/2020

Ավտոդող/tyre/шина/AHS/0003329

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու ձմեռային անվադողերի ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Վերջնաժամկետ՝ 30/10/2020
Տեսնել ավելին
23/10/2020

Քարթրիջ/cartridge/картридж/SA/0003327

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու քարթրիջների ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ ապրանքների ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել ...

Վերջնաժամկետ՝ 30/10/2020
Տեսնել ավելին
23/10/2020

Դիսկ/Kit drive plate/диск/AAA/0003375

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու դիսկի ձեռքբերման մրցույթին։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Վերջնաժամկետ՝ 30/10/2020
Տեսնել ավելին
Տենդերներ չկան

Տենդերներ

12/10/2020

Բազմաճախարակի, տելֆերի լրակազմ/hoist cable layer/канатоукладчик в сборе/AA/0003293

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու բազմաճախարակի լրակազմի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական ...

Վերջնաժամկետ՝ 27/10/2020
Տեսնել ավելին
12/10/2020

Անկյունակ/Angle/Угольник/BH/0003308

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու անկյունակի  ձեռք բերման մրցույթին։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Վերջնաժամկետ՝ 27/10/2020
Տեսնել ավելին
12/10/2020

Ժապավեն կոնվեյերային/Conveyor belt/Конвейерная лента/AA/ 0003312

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու կոնվեյերային ժապավենի  ձեռք բերման մրցույթին։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական ...

Վերջնաժամկետ՝ 27/10/2020
Տեսնել ավելին
21/10/2020

Օդափոխիչ թևիկներ/Impeller for LVF/Крыльчатка для ВМП/AA/0003303

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու օդափոխիչի թևիկների  ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական ...

Վերջնաժամկետ՝ 28/10/2020
Տեսնել ավելին
15/10/2020

Ավտոդող/tyre/шина/AHS/0003329

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու ձմեռային անվադողերի ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Վերջնաժամկետ՝ 30/10/2020
Տեսնել ավելին
23/10/2020

Քարթրիջ/cartridge/картридж/SA/0003327

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու քարթրիջների ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ ապրանքների ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել ...

Վերջնաժամկետ՝ 30/10/2020
Տեսնել ավելին
23/10/2020

Դիսկ/Kit drive plate/диск/AAA/0003375

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու դիսկի ձեռքբերման մրցույթին։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Վերջնաժամկետ՝ 30/10/2020
Տեսնել ավելին
Տենդերներ չկան