26/11/2019

Արգելակի զսպանակ/Пружина тормоза колодочного ТКТГ/brake shoe spring/AHS/0001001

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու  զսպանակի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Վերջնաժամկետ՝ 11/12/2019
Տեսնել ավելին
26/11/2019

Ձեռքի յուղի պոմպ/hand oil pump/ручной масляный насос/AK/0001026

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու ձեռքի յուղի պոմպի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի ...

Վերջնաժամկետ՝ 11/12/2019
Տեսնել ավելին
19/11/2019

Յուղման կենտրոնացված ավտոմատ համակարգ/AUTOMATIC CENTRALIZED LUBRICATION SYSTEM/АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ/АА/0000996

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու յուղման կենտրոնացված ավտոմատ համակարգի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ...

Վերջնաժամկետ՝ 11/12/2019
Տեսնել ավելին
19/11/2019

Ավտոաշտարակ/truck-mounted platform/автовышка/AK/0000938

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու  ավտոաշտարակի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Վերջնաժամկետ՝ 11/12/2019
Տեսնել ավելին
19/11/2019

Հեռակառավարման վահանակ/universal remote control panel/пульт/SP/0000950

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու  հեռակառավարման վահանակի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական ...

Վերջնաժամկետ՝ 11/12/2019
Տեսնել ավելին
19/11/2019

Խցուկ/gland/Сальник/AHL/0000963

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու խցուկի ձեռք բերման մրցույթին։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Վերջնաժամկետ՝ 11/12/2019
Տեսնել ավելին
16/10/2019

Մեմբրան/Diaphragm/диафрагма/AHS/0000738

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու մեմբրանի ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ ապրանքների ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
11/11/2019

Պոմպ/Pump/насос/AA/0000911

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պոմպերի ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
11/11/2019

Գործիքներ/Tools/Инструменты/AK/0000897

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու գործիքների ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
29/11/2019

Հորատամուրճ, Պահարան օդաքաշ/HUMMER, DRILLING, Cabinets in a performance of chemically resistan/Буровой молоток, Обогреватель шкафа/SA/0001061

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Հորատամուրճի, Պահարան օդաքաշի  ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
29/11/2019

Ստվարաթղթե Արկղ/cardboard box/картонная коробка/SA/0001056

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու ստվարաթղթե արկղի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
19/11/2019

Մետաղական ապրանքներ/metal goods/металл/BG/0000992

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու մետաղական ապրանքների ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
29/11/2019

Խողովակներ/pipes/трубы/AA/0001060

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու խողովակների ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
19/11/2019

ժապավեն շորից/лента из ткани/лента из ткани/SP/0000982

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու ինքնակպչուն ժապավենի  ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
05/12/2019

Կամազ/камаз 10 тон,20тон/AK

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու 10 և 20 տոննա բեռնատարություն ունեցող կամազների ձեռք բերման  մրցույթին։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
19/11/2019

Մետաղական ապրանքներ/metal goods/металл/BG/0000968

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու մետաղական ապրանքների ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
06/12/2019

Քսայուղ/grease/смазка/SP/0001081

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու քսայուղի ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
19/11/2019

Շինանյութ/Construction goods/Строительные материалы/SP/0000964

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու  շինանյութի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
06/12/2019

Նատրիումի սուլֆիտ/Sodium sulfite/сульфит натрия/SP/0001078

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու նատրիումի սուլֆիտի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
06/12/2019

Փական/Valve/задвижка/AA/0001077

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու փականի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
19/11/2019

Շինանյութ/Construction goods/Строительные материалы/BG/0000948

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու  շինանյութի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
06/12/2019

Առանցքակալ/bearing/подшипник/AK/0001076

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու առանցքակալի ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
19/11/2019

Էլեկտրական ապրանքներ/Electrical goods/Электрические материалы/AHL/0000949

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու  էլեկտրական ապրանքների ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
06/12/2019

Երկաթե խողովակ/steel pipe/стальная труба/BG/0001075

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու խողովակների ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
06/12/2019

Կոնտեյներ/container/контейнер/AHS/0001074

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու կոնտեյների ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
06/12/2019

Քարթրիջ/cartridge/картридж/SA/0001072

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու քարթրիջների ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ ապրանքների ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
13/09/2019

Մետաղական ապրանքներ/metal goods/металл/BG/0000553

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու մետաղական ապրանքների ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
19/11/2019

Պողպատե անկյունակ/steel angle/стальной угольник/BG/0000991

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պողպատե անկյունակի ձեռք բերման մրցույթին։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
06/12/2019

Կուպել/cupel/купел/SP/0002035

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու կուպելների ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ ապրանքների ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
26/09/2019

Պահեստամասեր/spare parts/зч/BG/0000590

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պահեստամասերի ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
26/11/2019

Մածուկ ձեռք լվանալու/HAND CLEANER/жидкость для мытья рук/ BH/0001036

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու  մածուկի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
06/12/2019

Հոստաֆլոտ ռեագենտ/Hostaflot reagent/реагент

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու հոստաֆլոտի ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
04/10/2019

Ցիատիմ քսուք/Tsiatim grease/Циатим смазка/BG/0000671

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու ցիատիմ քսուքի ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
26/11/2019

Պահարան հերմետիկ մետաղապլաստե/Sealed metal-plastic cabinet/Шкаф герметичный металлопластиковый/AA/0000997

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու  պահարանի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
Տենդերներ չկան

Տենդերներ

26/11/2019

Արգելակի զսպանակ/Пружина тормоза колодочного ТКТГ/brake shoe spring/AHS/0001001

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու  զսպանակի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Վերջնաժամկետ՝ 11/12/2019
Տեսնել ավելին
26/11/2019

Ձեռքի յուղի պոմպ/hand oil pump/ручной масляный насос/AK/0001026

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու ձեռքի յուղի պոմպի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի ...

Վերջնաժամկետ՝ 11/12/2019
Տեսնել ավելին
19/11/2019

Յուղման կենտրոնացված ավտոմատ համակարգ/AUTOMATIC CENTRALIZED LUBRICATION SYSTEM/АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ СИСТЕМА СМАЗКИ/АА/0000996

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու յուղման կենտրոնացված ավտոմատ համակարգի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ...

Վերջնաժամկետ՝ 11/12/2019
Տեսնել ավելին
19/11/2019

Ավտոաշտարակ/truck-mounted platform/автовышка/AK/0000938

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու  ավտոաշտարակի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Վերջնաժամկետ՝ 11/12/2019
Տեսնել ավելին
19/11/2019

Հեռակառավարման վահանակ/universal remote control panel/пульт/SP/0000950

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու  հեռակառավարման վահանակի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական ...

Վերջնաժամկետ՝ 11/12/2019
Տեսնել ավելին
19/11/2019

Խցուկ/gland/Сальник/AHL/0000963

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու խցուկի ձեռք բերման մրցույթին։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Վերջնաժամկետ՝ 11/12/2019
Տեսնել ավելին
16/10/2019

Մեմբրան/Diaphragm/диафрагма/AHS/0000738

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու մեմբրանի ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ ապրանքների ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
11/11/2019

Պոմպ/Pump/насос/AA/0000911

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պոմպերի ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
11/11/2019

Գործիքներ/Tools/Инструменты/AK/0000897

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու գործիքների ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
29/11/2019

Հորատամուրճ, Պահարան օդաքաշ/HUMMER, DRILLING, Cabinets in a performance of chemically resistan/Буровой молоток, Обогреватель шкафа/SA/0001061

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու Հորատամուրճի, Պահարան օդաքաշի  ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
29/11/2019

Ստվարաթղթե Արկղ/cardboard box/картонная коробка/SA/0001056

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու ստվարաթղթե արկղի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
19/11/2019

Մետաղական ապրանքներ/metal goods/металл/BG/0000992

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու մետաղական ապրանքների ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
29/11/2019

Խողովակներ/pipes/трубы/AA/0001060

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու խողովակների ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
19/11/2019

ժապավեն շորից/лента из ткани/лента из ткани/SP/0000982

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու ինքնակպչուն ժապավենի  ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
05/12/2019

Կամազ/камаз 10 тон,20тон/AK

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու 10 և 20 տոննա բեռնատարություն ունեցող կամազների ձեռք բերման  մրցույթին։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
19/11/2019

Մետաղական ապրանքներ/metal goods/металл/BG/0000968

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու մետաղական ապրանքների ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
06/12/2019

Քսայուղ/grease/смазка/SP/0001081

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու քսայուղի ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
19/11/2019

Շինանյութ/Construction goods/Строительные материалы/SP/0000964

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու  շինանյութի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
06/12/2019

Նատրիումի սուլֆիտ/Sodium sulfite/сульфит натрия/SP/0001078

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու նատրիումի սուլֆիտի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
06/12/2019

Փական/Valve/задвижка/AA/0001077

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու փականի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
19/11/2019

Շինանյութ/Construction goods/Строительные материалы/BG/0000948

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու  շինանյութի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
06/12/2019

Առանցքակալ/bearing/подшипник/AK/0001076

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու առանցքակալի ձեռք բերման մրցույթին։Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
19/11/2019

Էլեկտրական ապրանքներ/Electrical goods/Электрические материалы/AHL/0000949

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու  էլեկտրական ապրանքների ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
06/12/2019

Երկաթե խողովակ/steel pipe/стальная труба/BG/0001075

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու խողովակների ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
06/12/2019

Կոնտեյներ/container/контейнер/AHS/0001074

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու կոնտեյների ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
06/12/2019

Քարթրիջ/cartridge/картридж/SA/0001072

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու քարթրիջների ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ ապրանքների ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
13/09/2019

Մետաղական ապրանքներ/metal goods/металл/BG/0000553

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու մետաղական ապրանքների ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
19/11/2019

Պողպատե անկյունակ/steel angle/стальной угольник/BG/0000991

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պողպատե անկյունակի ձեռք բերման մրցույթին։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
06/12/2019

Կուպել/cupel/купел/SP/0002035

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու կուպելների ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ ապրանքների ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
26/09/2019

Պահեստամասեր/spare parts/зч/BG/0000590

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու պահեստամասերի ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
26/11/2019

Մածուկ ձեռք լվանալու/HAND CLEANER/жидкость для мытья рук/ BH/0001036

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու  մածուկի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
06/12/2019

Հոստաֆլոտ ռեագենտ/Hostaflot reagent/реагент

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու հոստաֆլոտի ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
04/10/2019

Ցիատիմ քսուք/Tsiatim grease/Циатим смазка/BG/0000671

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու ցիատիմ քսուքի ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
26/11/2019

Պահարան հերմետիկ մետաղապլաստե/Sealed metal-plastic cabinet/Шкаф герметичный металлопластиковый/AA/0000997

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու  պահարանի ձեռք բերման մրցույթին։  Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ ...

Վերջնաժամկետ՝ 12/12/2019
Տեսնել ավելին
Տենդերներ չկան