Կայքում հրապարակված մրցույթների հայտարարությունները պատկանում են «Չաարատ Կապան» ՓԲ ընկերությանը: Հայտարարությունների տարածումն առանց ընկերության գրավոր համաձայնության արգելվում է:
The tender announcements published on the page belong to Chaarat Kapan. It is forbidden to share ads without the written permission of the company.
Опубликованные на странице объявления о тендерах принадлежат Чаарат Капан. Без письменного согласия компании запрещается делиться объявлениями.

16/09/2021

<<Չաարատ Կապան>> ՓԲԸ հրավիրում է մասնակցելու  6495-ի ձեռք բերման մրցույթին։ Անհրաժեշտ  ցանկը կցված է։ Գնառաջարկի հետ մեկտեղ խնդրում ենք կցել նաև առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը։ Հարցերը կարող եք ուղղել  [email protected] Էլեկտրոնային հասցեին

Վերջնաժամկետ՝ / Deadline: / Крайний срок: 21/09/2021